Kjente merkevarer, dyktige fagfolk og høy servicegrad. Det er viktig, og for de fleste avgjørende. Vi tilbyr følgende varer og tjenester: 

 

- Kopiering av nøkler til hus, bil, campingvogn, mc osv.

- Elektroniske låssystemer, dørvridere, skilt og låser

- Mekaniske og elektromekaniske låser og beslag

- Produkter for brann- og rømningsdører

- Dørautomatikk for skyve- og slagdører

- Patenterte mekaniske låssystemer (nøkler)

- Programvare for administrasjon av låssystemer 

   (Nøkkelbanken)

- Installasjon og service

- Konsulentvirksomhet og opplæring