Den 25. mai 2018 vil EUs nye personvernforordning, også kjent som GDPR, tre i kraft i hele EU og EØS-landene.  Målet er å sikre at dine personopplysninger blir håndtert på riktig måte, og at de ikke anvendes til annet enn de spesifikke formål som er nødvendig, og som du samtykker til. 

 

Vi samler kun de opplysninger som kreves for å yte tjenesten kunden har bedt om, eller som kreves for å overholde de lovlig pålagte forpliktelsene vi som selskap har. Normalt vil det være informasjon som navn, kontaktinformasjon (adresse, epost, tlf., mv.). Vi benytter normalt ikke informasjon som kan bli sett på som "sensitiv", i motsatt fall må den enkelte samtykke til dette, og kan når som helst be om sletting av data. Vi deler heller ingenting av vår lagrede informasjon med noen andre parter, og bruker bare aktivt informasjon om våre kunder som er normalt for vår kommunikasjon.